Ελληνικά    English

Οι πληροφορίες οι σχετικές με τους περιλαμβανόμενους στο τηρούμενο αρχείο μετανάστες, δεν είναι ούτε πλήρεις ούτε ακριβείς. Το τελευταίο ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά την ηλικία των μεταναστών. Εχοντας υπ’όψιν τα παραπάνω, καλείται ο επισκέπτης –εφόσον πιστεύει πως μπορεί να συνεισφέρει πρόσθετα στοιχεία για κάποιο μετανάστη- να ενισχύσει την προσπάθεια μας εμπλουτίζοντας το αρχείο. Για να έχει όμως αυτή τη δυνατότητα, είναι αυτονόητο πως, για λόγους εγκυρότητας της πληροφορίας, η παροχή των στοιχείων δεν είναι δυνατόν να καλύπτεται από ανωνυμία. Καλείται, λοιπόν, να γίνει Μέλος δίνοντας τα απολύτως στοιχειώδη προσωπικά του στοιχεία: Ονομα (Ονομα και Επώνυμο) και Διεύθυνση (Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου). Κατ’αυτόν τον τρόπο τα παρεχόμενα στοιχεία θα συνδέονται με το συγκεκριμμένο πρόσωπο.

Με την προϋπόθεση πως το υποψήφιο νέο Μέλος ΣΥΜΦΩΝΕΙ και ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ τα παραπάνω, μπορεί να προχωρήσει στην εγγραφή του.

είσοδος
 
 
 
 
 
 
Νέο Μέλος ;(New Member ?)